top of page

מרכז הידע

חיפוש לפי קטגוריה

חיפוש לפי נושאים

אוספים בשבילכן.ם מידע
אנא המתינו...

כל הפריטים

מחברים

דו"ח קאס (CASS): סקירה בלתי תלויה של שירותים לילדים ונוער מגווני מגדר ועל הקשת הטרנסית באנגליה

דו"ח קאס פורסם ב-2024, ובוחן את הדרכים לשיפור השירותים הניתנים על ידי שירותי בריאות הציבור באנגליה (NHS) עבור ילדים ונוער שבוחנים את הזהות המגדרית או חווים דיספוריה מגדרית. הדו"ח כולל סקירה של מחקרים על בריאות הנפש, חוויות במערכת הבריאות והשפעת הסטיגמה החברתית ונעזר במחקרים ונתונים קיימים על מנת להבין את הצרכים והאתגרים של ילדים ונוער בהקשר זה

מחברים

ראיות ביולוגיות ופסיכו-סוציאליות המופיעות בדוח קאס: הערכה ביקורתית

מאמר זה נועד לבחון את הבסיס המדעי ששימש את סקירת קאס (CASS): את העדויות הביולוגיות והפסיכו-סוציאליות שנלקחו מהספרות הקיימת ואת איכות המחקר העצמאי שבוצע, אשר היוו יחד את התשתית למסקנות הדוח

מחברים

תגובת האיגוד המקצועי העולמי לבריאות טרנסג'נדרים (WPATH) והאיגוד המקצועי האמריקאי לבריאות טרנסג'נדרים (USPATH) לדוח קאס - CASS

תרגום נייר העמדה הרשמי של האיגוד המקצועי העולמי לבריאות טרנסג'נדרים (WPATH) והאיגוד המקצועי האמריקאי לבריאות טרנסג'נדרים (USPATH) לפרסום דוח קאס - CASS

מחברים

הודעת תמיכה בטיפולים מאששי מגדר מטעם האגודה לאנדוקרינולוגיה

תרגום ההצהרה הרשמית של האגודה לאנדוקרינולוגיה בתגובה לפרסום דוח CASS

מחברים

תגובת האגודה המקצועית האירופאית לבריאות טרנסג'נדרים (EPATH) להצהרת קאס - CASS

תרגום התגובה הרשמית של האגודה המקצועית האירופאית לבריאות טרנסג'נדרים (EPATH) לדו"ח CASS

מחברים

נייר עמדה: גישה מאששת מגדר לטיפול בנוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית

נייר עמדה של החברה הקנדית לרפואת ילדים אשר סוקר מידע אודות ילדים ונוער מגווני מגדר וכן נותן המלצות למתן מענה רפואי ופסיכו-סוציאלי רגיש ומותאם לצרכיהם, תוך יצירת סביבה תומכת ומבינה עבור נוער מגוון מגדרית במערכת הבריאות.

מחברים

שינויים בדיספוריה מגדרית, לחץ מיעוטים בין-אישי ובריאות נפשית בקרב נוער טרנסג'נדרי שנה לאחר טיפול הורמונלי

המחקר בוחן שינויים בקרב נוער טרנסג'נדרי בגילאי 12-18 לאחר שנה של השפעות טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית. המחקר מדגיש את יתרונותיו של טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית הורמונלית עבור נוער מגוון מגדרית תוך שימת דגש על הצורך במחקר מתמשך ואסטרטגיות תמיכה מקיפות לטיפול בלחץ מיעוטים ולשיפור תוצאות בריאות הנפש.

מחברים

כיוונים עתידיים בבריאות הנפשית של בני נוער טרנסג'נדרים: לקראת מודל התפתחותי חברתי-אפקטיבי

מחקר מתעמק ברשת הסבוכה של אתגרי בריאות הנפש העומדים בפני בני נוער וצעירים טרנסג'נדרים, ושופך אור על הפערים והמכשולים העמוקים שעומדים בפניהם במסעם לקראת רווחה נפשית, בדגש על החוויה ההתפתחותית שלהם.

מחברים

עובדות ומידע בתגובה לדוח קאס (CASS Review)

תרגום נייר עמדה של ארגון Trans Justice Project הפועל באוסטרליה. נייר העמדה מתייחס למידת הלגיטימיות והעצמאות של דוח קאס (CASS Review), ועוסק בהפרכת טענות לא מבוססות המופיעות באופן תדיר בהקשר שלו.

מחברים

הפסקת תהליכים להתאמה מגדרית: מניעים להפסקת התהליך והקשר שלהם לסיכונים פסיכו-סוציאליים

המאמר בוחן נתונים מסקר גדול על הקהילה הטרנסג'נדרית בארה"ב ובודק את הקורלציה בין סיכונים מסוימים לבין סוגים שונים של הפסקת תהליך שינוי מגדרי (Detransition) שאינם כוללים חזרה למגדר הקודם.

מחברים

תובנות ראשוניות: דו"ח הסקר בקרב טרנסג'נדרים בארה"ב לשנת 2022

הדוח מציג ממצאים ראשוניים מסקר שנערך בקרב טרנסג'נדרים בארה"ב משנת 2022, זהו סקר המשך לסקר שבוצע בשנת 2015 אשר היווה מקור ידע מהותי עבור דמויות מקצועיות לעבודה עם הקהילה הטרנסית וא.נשים מגווני מגדר. בסקר השתתפו 92,329 א.נשים מגווני מגדר וטרנסג'נדרים, מתוכם בנות ובני נוער מגווני מגדר. זהו הסקר הגדול ביותר שבוצע אי פעם שבוחן את החוויה של א.נשים על הקשת המגדרית.

מחברים

מדיניות האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה (ה-APA) בנושא טיפול מכליל, מבוסס ראיות ומאשש עבור אנשים טרנסג'נדרים, מגוונים מגדרית וא-בינארים.ות, כולל התייחסות למידע כוזב ולתפקיד הטיפול והמדע הפסיכולוגי

הצהרת מדיניות של האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה (ה-APA) המביעה תמיכה בגישה נטולת מכשולים לשירותי בריאות ולטיפול קליני מבוססי-ראיות עבור ילדים, מתבגרות ומבוגרים טרנסג'נדרים, מגוונות מגדרית וא-בינאריות.ים, וכן בשיפור הגישה הציבורית למידע עדכני ומדויק שבסיסו במדע קליני ופסיכולוגי.

bottom of page