top of page

תוצאות חיפוש לפי מחבר.ת:

WPATH

אוספים בשבילכן.ם מידע
אנא המתינו...

האגודה המקצועית לבריאות טרנסג'נדרים (World Professional Association for Transgender Health, WPATH) היא ארגון בינלאומי של אנשי מקצוע בתחום הבריאות, המקדם את בריאותם ורווחתם של אנשים טרנסג'נדרים. הארגון נוסד בשנת 1979 ומונה כיום למעלה מ-3,000 חברים מ-70 מדינות.

WPATH מפרסמת סטנדרטים רפואיים לטיפול באנשים טרנסג'נדרים אשר הפכו ברבות השנים להיות קונצנזוס מקצועי המהווה בסיס לטיפול בא.נשים טרנסג'נדרים ומגווני מגדר ברחבי העולם. מסמך הסטנדרטים הראשון פורסם לראשונה בשנת 1979, ומאז פורסמו 7 גרסאות מעודכנות כאשר האחרון מביניהם, גרסה מס' 8 פורסמה בשנת 2022.

מדובר במסמך מקיף המפרט את ההנחיות לטיפול באנשים טרנסג'נדרים ומגווני מגדר במגוון רחב של נושאים, כגון: אבחון דיספוריה מגדרית; טיפול הורמונלי; ניתוחים להתאמה מגדרית; טיפולים פסיכולוגיים וחברתיים; ועוד. מסמך הסטנדרטים מתעדכן באופן קבוע בהתאם למחקרים חדשים בתחום.

במסמך הסטנדרטים ישנם פרקים המתייחסים בצורה ספציפית לילדים ונוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית.

כל הפריטים

מחברים

כותרת

תקציר

מחברים

כותרת

תקציר

מחברים

כותרת

תקציר

מחברים

כותרת

תקציר

מחברים

כותרת

תקציר

מחברים

כותרת

תקציר

bottom of page