top of page

אודות האתר

בשנים האחרונות חלה עליה בשיח על ילדים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית ככלי להטיית דעת הקהל הציבורית נגד הקהילה הטרנסג'נדרית. שיח מסוג זה מערער על הלגיטימיות של קיומם של אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית בחברה ועל ההכרה בהם. דבר זה נעשה על ידי סילוף נתונים והפצת מידע מוטעה לגבי תהליך השינוי המגדרי והשפעותיו, תוך קריאה לצמצם את המענים התומכים באישוש הזהות המגדרית של ילדים ונוער.

 

בתגובה לכך, אתר זה הוקם על ידי פרויקט גילה להעצמה טרנסית והאגודה למען הלהט"ב, בשיתוף עם אנשי מחקר וטיפול, הורים ונציגי הקהילה הטרנסג'נדרית. מטרת האתר היא לספק ידע מדעי אמין ומתוקף בנושא הטיפול בילדים ובנוער טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית, ולהאיר את הדרכים הטובות ביותר לשיפור רווחתם הנפשית והבריאותית. לצד ההתמקדות בילדים ובנוער, בתחומים מסוימים שבהם קיים פחות מחקר וידע מתוקף, בחרנו לכלול גם תכנים המתייחסים לטרנסג'נדרים בגילאים בוגרים להשלמת התמונה. המידע באתר זה ישמש כמשאב לאנשי מקצוע מתחומים שונים העובדים מול ילדים ונוער טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית. בנוסף, האתר שם לו למטרה להנגיש את הידע לקהל הרחב ולכל המתעניינים בנושא.

איור של מחשב

התכנים באתר

האתר מכיל מידע אקדמי רב ומקיף ככל האפשר, על מנת לסייע לאנשי מקצוע ולקהל הרחב להתרשם ממגוון הידע הקיים לגבי טיפול בילדים ובנוער טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית. כתוצאה מגיוון זה, מאמרים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות במענה לשאלה מהו הטיפול המיטיב ביותר עבור קבוצות אלה, וזאת לאור ההתפתחות התמידית של התחום. למרות המגבלות הקיימות בהיקף המחקר, המקורות השונים יכולים לסייע במענה על שאלות כגון: מהם הגורמים המשפרים את רווחתם הנפשית של ילדים ונוער מגוונים מגדרית? מהם הגורמים המסכנים עבורם? על אילו חששות יש לתת את הדעת, ומהם החששות שהופרכו?

 

למרבה הצער, מקורות שונים ברשת מציגים נתונים מוטעים או מסולפים. בעידן ה'פייק ניוז', חשוב להבחין בין עיקר לתפל ובין אמת לסילוף. לכן, בעת קריאת החומרים – בין אם באתר או במקומות אחרים – מומלץ לשאול: האם מדובר במקור אקדמי או במאמר דעה? האם המאמר נבחן מבחינה מתודולוגית? מהן נקודות המוצא של כותבי המאמר או מזמיני המאמר? האם חוקרים אחרים התייחסו למחקר לאחר שפורסם, ואם כן, מה היו מסקנותיהם? אנו מאמינים ומאמינות שידע מחקרי מתוקף ומבוסס מבנה את הבסיס הטוב ביותר לטיפול איכותי.

המטרות שלנו

  • הנגשת ידע מקצועי מתחומי החינוך, הרפואה ובריאות הנפש עבור אנשי מקצוע שעובדים עם ילדים ונוער מגווני מגדר ועבור הקהל הרחב

  • הנגשת ניירות עמדה עדכניים מאת החוקרים והארגונים המובילים בעולם

  • הנגשת הידע המדעי העדכני ביותר, לאור ההתפתחות המשמעותית במחקר ובשיטות העבודה בשנים האחרונות

  • תמיכה מקצועית לאנשי מקצוע שעובדים עם ילדים ונוער מגוונים מגדרית

אנו מחויבים לערכים הבאים:

גיוון

גיוון, ובפרט גיוון מגדרי, הינו תופעה טבעית וכלל אנושית, אשר מופיעה לאורך ההיסטוריה ועד ימינו, על פני מקומות שונים ותרבויות רבות. מהמחקר עולה כי המצוקות המאפיינות את הקהילה הטרנסג'נדרית והמגוונת מגדרית נובעות מחוסר קבלה משפחתית, חברתית, ומוסדית. אנו מחויבים ומחויבות לפעול לקידום הקבלה החברתית של אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

אייקון גיוון
למידה

כל שנה מתבצעים ומתפרסמים מחקרים חדשים שמוסיפים על גוף הידע הקיים ומספקים מידע חיוני בתחום זה. אנו מאמינים ומאמינות שלכל ילד וילדה, נער ונערה יש את הזכות לקבל טיפול איכותי המאשש את זהותם המגדרית. לכן כדי לספק טיפול איכותי ומיטיב, דרושה למידה מתמשכת של ההתפתחויות במחקר. 

אייקון למידה
אינקלוסיביות

קיים ידע רב שנצבר בקרב הקהילה הטרנסג'נדרית והמגוונת מגדרית. פעמים רבות, ידע זה מקבל חיזוק מחקרי בהפרש של שנים רבות לאחר היווצרותו בקהילה. לכן, אנו מאמינים כי על מנת ליצור מענים לצרכיה הדחופים של הקהילה בשטח, על חוקרים לעבוד בשיתוף עם האוכלוסיה הטרנסג'נדרית והמגוונת מגדרית. כמו כן, אנחנו מאמינים ומאמינות בשיתוף הידע המחקרי עם הקהילה ועם קובעי המדיניות, על מנת לקדם טיפול איכותי וקבלה חברתית של אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית. 

אייקון אינקלוסיביות
שותפות

אנו מחויבות ומחויבים לקדם את הזכויות והרווחה של הקהילה הטרנסג'נדרית והמגוונת מגדרית, ולהתנגד לדיכוי ואפליה - מרמת הפרט ועד לרמה המוסדית. 

אייקון שותפות

תכני האתר

bottom of page