top of page
Asset 2mdpi_edited_edited.png
ועדה מקצועית

מידע מבוסס מחקר על
ילדים ונוער מגווני מגדר

כל מה שתרצו לדעת - והכל בעברית

כאן תמצאו בעברית את המידע המחקרי העדכני ביותר בנושא טיפול מיטיב בילדים ונוער מגווני מגדר

מה אנחנו מציעים

סטנדרטים לטיפול של

ה-WPATH

לראשונה בישראל, פרקים נבחרים מתוך הנחיות הארגון העולמי לבריאות טרנסג'נדרים ואנשים מגוונים מגדרית

שאלות נפוצות

מידע על מגוון נושאים, כולל מונחים שכיחים, סוגיות בטיפול בטרנסג'נדריות ובגיוון מגדרי בקרב ילדים ונוער

והשפעות הטיפולים השונים

מרכז הידע 

תרגומים, סיכומים ותקצירים של מאמרים אקדמיים, ניירות עמדה, חקיקה, נהלים וסקרים בנושא טיפול בילדים ונוער מגוונים מגדרית

מקורות מידע

נוספים

אתרים מומלצים, כולל מכוני מחקר אקדמיים, שירותי רפואה ובריאות נפש, מסגרות חוץ ביתיות וארגוני קהילה

אנחנו כאן כדי להנגיש ידע לנשות ולאנשי טיפול, רפואה, וחינוך, העובדים עם ילדים ונוער מגווני מגדר

תמונה של מקורות ידע

אנו מאמינות ומאמינים שלכל אדם זכות לקבל טיפול אמפתי ומקצועי, שמכיר בכך שגיוון מגדרי הוא תופעה אנושית טבעית

הועדה המקצועית

WhatsApp Image 2023-10-03 at 08_edited.jpg

ד"ר ליאת הלפמן

WhatsApp Image 2023-10-02 at 20.37_edited.jpg

ד"ר נועה ורדי

דוקטור גלית ארז_edited.jpg

ד"ר גלית ארז

פרופסור תומר שכנר_edited.jpg

פרופ' תומר שכנר

פרופסור גיא שילה_edited_edited.jpg

פרופ' גיא שילה

ליאת פרל_edited.jpg

ד"ר ליאת פרל

מחפשים משהו שלא מצאתם באתר? 

bottom of page