top of page
3974104_edited.jpg

קורסי הכשרה למדריכים.ות

בואו לקחת חלק בהכשרה ראשונה מסוגה לאנשי טיפול המשלבת כלים תיאורטיים ומעשיים שיעניקו לך כישורי הדרכה בעבודה עם ילדים ונוער מגווני מגדר

בהתמחות בילדים ונוער מגווני מגדר

למי מיועד הקורס?

 • בעלי רקע וניסיון בהדרכה מקצועית וסופרויז'ן

 • מטפלים.ות מוסמכים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער שמעוניינים להעמיק וללמוד על גיוון מגדרי

 • מטפלים.ות מוסמכים שמעוניינים.ות לפתח כישורי הדרכה בתחום

 • תינתן עדיפות לא.נשים בתפקידי מפתח

 

מטרות הקורס:

 • להכשיר, לקדם ולשפר את כישורי ההדרכה של מטפלים.ות שעובדים עם ילדים ונוער בתחום של גיוון מגדרי

 • מתן ליווי, תמיכה ומסגרת קולגיאלית סביב הדרכות פרטניות ו/או קבוצתיות

 • הנגשת הידע האקדמי העדכני ביותר מתחומי החינוך, הרפואה ובריאות הנפש

באילו תכנים נוגע הקורס:

 • רקע תיאורטי - מושגים בסיסיים ורקע היסטורי על טיפול נפשי של א.נשים מגווני מגדר ומפגש עם הממסד

 • היבטים וסוגיות בעבודה עם ילדים ונוער מגווני מגדר - תיאוריות התפתחותיות, גיוון נוירולוגי, פרקטיקות התערבות ומתן מענה מיטיב ואפרמיטיבי, היבטים בעבודה עם משפחות, מערכת הבריאות ומערכת החינוך

 • היבטים של הדרכה - כלים פרקטים ותיאורטיים בעבודת ההדרכה, תפקידי המדריכ.ה, התמודדויות עם התנגדויות וקונפליקטים

 • מתיאוריה לפרקטיקה - יישום המלצות ה-WPATH, תרגול תיאורי מקרה, התמודדות עם סוגיות אתיות ומורכבויות בהדרכה ועבודה ישירה עם מעגלי תמיכה של ילדים ונוער מגווני מגדר

תהליך הקבלה לקורס:

תהליך הקבלה כולל מילוי שאלון קבלה וסינון ראשוני. מילוי השאלון אינו מבטיח השתתפות בקורס.

פתיחת הקורס במועד הקבוע

הבטחת מקום בקורס

קבלת תשובות

סגירת הרשמה

מילוי שאלון סינון ומיון ראשוני

פתיחת ההרשמה

הקורס מועבר במתכונת סדנאית המלווה בהרצאות, תרגולים והתנסויות של הדרכת עמיתים

תצא.י מהקורס עם:

כלים
שיאפשרו לך להתחיל ו/או לפתח את כישורי ההדרכה המקצועית שלך מול קולגות בכל הנוגע לעבודה עם ילדים ונוער מגווני מגדר

פיתוח אישי
למידה תיאורטית משולבת למידת עמיתים שתאפשר לך מרחב לבירור עמדות, פיתוח חשיבה ביקורתית ובניית הזהות שלך כמדריכ.ה

העמקה
בפרקטיקות, גישות תיאורטיות והיבטים רפואיים ופסיכו-סוציאליים  בעבודה עם ילדים ונוער טרנסים ומגווני מגדר

דרישות הקורס:

 • השתתפות פעילה במפגשים והבאת מקרים לדוגמא

 • נוכחות מלאה בשיעורים

 • שהייה במרחב המאפשר למידה אפקטיבית אונליין

 • הגעה למפגשים הפרונטליים שיתקיימו בתל אביב

 • קריאת החומר התיאורטי על פי הנדרש

הקורס נמצא בתהליכים להכרה לגמול השתלמות, אך כרגע אינו מוכר על ידי המוסדות האקדמיים

סילבוס ינתן לאחר ביצוע רישום לקורס

הטבות מיוחדות למשתתפי הקורס:

Group 1430_edited_edited.png

פרסום במאגר בוגרי קורס ההדרכה באתר 'מעין'

Group 1431_edited_edited_edited_edited_e

מעטפת מקיפה ללא עלות למשתתפים.ות שירצו לפתח מענה הדרכתי פרטני או קבוצתי

Group 1429_edited_edited.png

הצטרפות לקבוצת עמיתים.ות של בוגרי.ות הקורס

bottom of page