top of page

שאלות נפוצות
ומה מחקרים אומרים עליהן

עמוד זה מכיל תשובות לשאלות נפוצות בנושא מין, מגדר,
התאמה מגדרית ועוד, כולל מראי מקום והפניות ביבליוגרפיות
איור של ספריה עם ספרים
  • מכוני מחקר שעוסקים במצבה של הקהילה הלהט"בית בארץ ובמיפוי הצרכים שלה
    המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב מכון מגנוס הירשפלד - מאגר המידע והמחקר של איגי
bottom of page