top of page

מקורות מידע נוספים

מקורות ידע ותמיכה בקהילה

בעמוד זה ניתן למצוא מקורות מידע מומלצים, כולל מכוני מחקר אקדמיים, מענים בריאותיים, טיפול ותמיכה נפשית,

מסגרות חוץ ביתיות וארגוני קהילה

מכוני מחקר אקדמיים

מכוני מחקר שעוסקים במצבה של הקהילה הלהט״בית בארץ ובמיפוי הצרכים שלה

מענים בריאותיים

מרפאות ומרכזי בריאות המתמחים בטיפול בלהט"ב ומציעים שירותים רפואיים לקהילה

קווי סיוע, טיפול ותמיכה נפשית

קווי יעוץ, מרפאות ומרכזי בריאות נפש המתמחים בטיפול בלהט"ב ומציעים שירותים לקהילה

ארגוני קהילה

ארגוני הקהילה הלהט"בית, שעוסקים בהפצת ידע, מספקים מענים חברתיים וקהילתיים ומסייעים במיצוי זכויות 

מסגרות חוץ ביתיות

בתים והוסטלים שמיועדים לנוער ולצעירים להט"בי ומציעים מענים לטווח ארוך וקצר

bottom of page