top of page

תקנון האתר

כללי

1. האתר "מעין – מידע מבוסס מחקר על ילדים ונוער מגווני מגדר" בכתובת https://www.maayangender.com/ (להלן: "האתר") הינו אתר אשר מנוהל על ידי פרויקט גילה להעצמה טרנסית (טרנסג'נדרים למען צדק חברתי (ע"ר)) והאגודה למען הלהט"ב (אגודה לשמירת זכויות הפרט (ע"ר)). 
2. האתר מרכז ומנגיש מידע בנושאי מגדר, העצמה טרנסית טיפול בילדים ובנוער. מטרת האתר הינה לספק מידע וידע מדעי הקיימים בתחום המגדר וההעצמה הטרנסית. האתר שם דגש על נושאי טיפול בילדים ובנוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרי, בין היתר, לשם שיפור רווחתם הנפשית והבריאותית. מטרת האתר הינה להציג את המידע באופן נוח וידידותי, ולאפשר גישה לתכנים באופן חופשי ופתוח.
3. האתר מעמיד לרשות הציבור תכנים אלה, ללא תשלום ובכפוף לתנאי מסמך זה המהווה תקנון המגדיר את מדיניות השימוש באתר (להלן: ה"תקנון" או "תנאי השימוש"). 
4. כתובת לשליחת פניות הנוגעות לאתר: maayan@gilaproject.org.
5. מטרתו של תקנון של האתר היא, בין היתר להסדיר את המנגנון ותנאי השירות המוצעים על ידי האתר. כל פעולה של שיתוף ושימוש בתוכן באתר של מרכז הידע תתבצע על-פי תקנון זה.
6. השימוש באתר, לרבות בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים בו, באמצעות מחשב, טלפון נייד ו/או בדרך אחרת, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר ולכל תנאי אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות באתר.
7. האתר וכל אחר מטעמו שומרים על זכותם לשנות מעת לעת את התכנים הזמינים באתר, לרבות הוספה ו/או הסרה, ללא הודעה מראש; ולשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת. 
8. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם "as is". התכנים נועדו לספק ולהנגיש מידע וידע בלבד. האתר אינו נושא באחריות לגבי התוכן הכתוב, לרבות מידת דיוקו, אמינותו או אמיתותו, או להתאמתו לצורכי המשתמשים/המשתמשות, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש. השימוש הוא על אחריות המשתמשים/המשתמשות בלבד. האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב השימוש באתר, או כתוצאה מהסתמכות על התכנים המופיעים באתר. צוות האתר עושה את מירב המאמצים לאמת ולתקף את המידע והידע המונגשים באתר. לא יראו את האתר וצוות האתר אחראים: לטעויות סופר שנפלו בכתוב, בין אם במקור ובין אם במידע המונגש; לדיוק, אמינות ואמיתות המידע ככל שאלו מתקיימות במקור המידע או במידע המונגש. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע והאחריות היא על המשתמש/המשתמשת בלבד. אם זיהית טעות באתר, אנא הסב/י את תשומת ליבם של צוות האתר והוא יפעל בהקדם לתיקון הטעות.
9. צוות האתר פועל לעדכון האתר באופן תדיר, אך עם זאת אינו יכול להתחייב כי המידע המופיע באתר הוא העדכני ביותר לפרק זמן נתון. האתר יעדכן את החומרים בכפוף לשיקול דעתו. אם זיהית טעות באתר, אנא הסב/י את תשומת ליבם של צוות האתר והוא יפעל בהקדם לתיקון הטעות.
10. בכל מקום בו התקנון נוקט לשון פנייה ספציפית, הנאמר בו חל על כלל המגדרים ולשונות הפנייה ללא הבדל והבחנה. 

 

הגדרות

  • "חוק זכות יוצרים" - חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

  • "יצירה נגזרת" - כהגדרתה בחוק זכות יוצרים.

  • "מטה-דאטה" - לרבות כל המידע על מקור התוכן, יוצר/ת התוכן, הנושאים הנדונים בתוכן ולמעט תקציר של התוכן.

  • "תוכן" - כל יצירה כהגדרתה בחוק זכות יוצרים.

  • "תקציר" - הסבר קצר על התוכן.

השימוש באתר


11. השימוש באתר, לרבות צפייה בתכנים, וקריאת התכנים שיועלו אליו יהיו פתוחים לציבור, לרבות ללא צורך בהרשמה מוקדמת או יצירת חשבון משתמש אישי.
12. השימוש באתר נעשה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ו/המשתמשות. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק ישיר או עקיף כלשהו אשר ייגרמו למשתמש/למשתמשת או למי מטעמם או לצד ג', לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה הנוצרים במישרין או בעקיפין מהשימוש באתר ו/או בתכניו.
13. התכנים באתר ניתנים כפי שהם, אין אפשרות להתאים את התכנים לצרכיהם של כל אחד ואחת. למשתמשים ולמשתמשות לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה מהאתר בגין האתר ועל השירותים השונים המוצעים בו. האתר אינו מתחייב ואינו אחראי לחשיפה של התכנים המתפרסמים בו ו/או לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין מהעלאת התכנים לאתר.
14. האתר ייעשה כל שבאפשרותו לקיים שירות רציף, בטוח ונטול מגבלות. עם זאת האתר אינו מתחייב שהאתר יפעל ללא הפרעות לפעילות שלו ו/או שתכני האתר לא ישובשו ו/או שהאתר יהיה חסין מתקיפות, נזקים, תקלות, בעיות וכשלים - לרבות בתוכנה, בחומרה בין אם באתר או במי נותני השירות של האתר.

 

מדיניות שיתוף התכנים באתר


כללים לשיתופם של תכנים באתר


15. הצוות של האתר יאפשר מגוון דרכים לשיתוף תכנים:

15.1. פניה יזומה אל האתר:

  • המבקש לשתף ולהעלות חומרים באתר, מוזמן להציע אותם על ידי שליחת דוא"ל לכתובת maayan@gilaproject.org. צוות האתר יבחן את הבקשות לשיתוף מידע באתר, ויחליט, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אם לקבל מי מהבקשות.

  • פרסומים שיכללו תוכן פוגעני מכל סוג, לרבות תכנים שעולה מהם חשש להוצאת לשון הרע, הסתה, פגיעה בפרטיות, אמירות גזעניות, אמירות פוגעניות על רקע של מגדר, גזע, אמונה דתית, נטייה מינית וכיו"ב, או אם עולה מהם בעיה אחרת, צוות האתר לא יאפשר את פרסומם.

15.2. פניה יזומה של צוות האתר לפי שיקול דעתו:

  • הצוות של האתר יהיה רשאי לפנות ביוזמתו האישית לגורמים וגופים שונים בהצעה לשתף תכנים שלהם מסוגים שונים באתר.

  • לא תהיה בפנייה היזומה של האתר לגורמים שונים הבטחה לפרסום התכנים שלהם. צוות האתר ידחה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי את כל או חלק מהחומרים, בין היתר תכנים פוגעניים, ולרבות זה גם תכנים שיש בהם חשש להוצאת לשון הרע, הסתה, פגיעה בפרטיות, אמירות גזעניות, אמירות פוגעניות על רקע של מגדר, גזע, אמונה דתית, נטייה מינית וכיו"ב או אם עולה מהן בעיה אחרת.

15.3. האתר ו/או כל גורם אחר מטעמו לא יישאו באחריות לתכנים, אחריות זו תחול על הגורמים שמסרו את התכנים ועליהם בלבד.

15.4. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי להסיר תכנים מהאתר, ובפרט אם עולה חשד להפרת זכויות. גורם אשר העביר תכנים לאתר, מצהיר ומתחייב במועד ההעברה כי יעדכן את צוות האתר בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של האתר אם וכאשר תתעורר בעיה הנוגעת לתוכן שנמסר לאתר, מיד עם היוודע הדבר. הגורם שמסר תכנים לאתר יהיה רשאי לחזור בו מהעברתם בכל שלב בהודעה בכתב, אך המידע לגבי התוכן (מטה-דאטה וכדומה) יישאר באתר ויתעדכן לפי הצורך, ובהתאם לשיקול דעתו של צוות האתר ויתאפשר לעשות בו שימוש, כל עוד לא הוחלט אחרת על ידי צוות האתר. הסרת תכנים על ידי צוות האתר יתבצע תוך פרק זמן סביר מיום קבלת הפנייה.

הצהרה והתחייבות בעניין זכות קניין רוחני וזכויות אחרות בעת העברת תכנים לאתר 


16. עצם משלוח התכנים לפרסום באתר יראו אותו כמו התחייבותם והצהרתם של שולחי התוכן כי הם בעלי הרשאה חוקית מלאה להעביר את התכנים במלואם (לרבות תמונות, קבצי אודיו, טבלאות מידע וכיוצא באלו למשל, אם שולבו בהם) ולתת הרשאה לפרסום, וכי אין בהעברת התוכן כל הפרת זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת של מאן דהוא או פגיעה בזכות אחרת לרבות ולא רק, סוד מסחרי, זכות לפרטיות, זכות לשם טוב (לשון הרע) וכיוצא באלו. אם ויתגלה כי ההצהרה שניתנה אינה נכונה או אם שולח התוכן יבקש להסירו מסיבות אחרות - שולח התוכן ידאג לעדכן בהקדם האפשרי בכתב כי הוא מבקש להסיר את התוכן בהתאם לאמור לעיל.
17. בכל מקרה בו תוגש תביעה משפטית בקשר עם תוכן אשר הועבר לאתר לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים בתוכן כאמור, בפני מי ששלח ו/או אישר את התוכן לפרסום באתר שתי האפשרויות הבאות: (1) להשאיר את ניהול התובענה בידי האתר או מי מטעמו, כאמור, ולשלם לאתר או לכל גורם כאמור כל סכום שיידרש על ידי האתר לצורך ניהול ההליך; (2) לקבל על עצמם את ניהול התביעה, בשמם ובשם האתר או בשם כל גורם אחר מטעמו, ולשאת בכל תוצאת ההליך, כפי שתתקבלנה עם סיומו.
18. האתר עושה ויעשה כל שביכולתו לשמור ולהגן על כלל הזכויות המשפטיות לרבות זכות יוצרים. עם זאת, אם גילית חשד להפרה של זכות יוצרים או כל זכות אחרת, אנא פנה/פניי לכתובת הדואר האלקטרוני maayan@gilaproject.org ואם אכן קיימת הפרה האתר יפעל להסרת התכנים או לקבלת האישורים הנדרשים להצגת אותם תכנים בתוך פרק זמן סביר מרגע קבלת הפניה.


קניין רוחני ואופן השימוש בתכני האתר 


19. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים ביצירות ובתכנים המוצגים באתר הם בבעלות של האתר ו/או היוצרים ו/או המו"לים ו/או צדדים שלישיים ו/או בנחלת הכלל. 
20. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להעביר בכל דרך או אמצעי, או לעשות כל שימוש בחומרים המצויים באתר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא קבלת אישור, בכתב ומראש, מאת בעלי/ות זכויות היוצרים בהם, אלא אם הוגדרו התכנים ברישיון שימוש מסוג Creative Commons. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מהשימושים המותרים על פי חוק זכות יוצרים, או כל דין אחר.
21. כלל הסיכומים, התקצירים והתרגומים בעברית המועלים על ידי האתר הינן יצירות שרישיון השימוש שלהן מסוג Creative Commons - BY-ND, אלא אם כן נאמר במשפר אחרת. 
22. אם תכנים הועלו לאתר והוגדרו ברישיון שימוש מסוג Creative Commons- BY-ND, יהיה אפשר לעשות שימוש בתוכן על פי הרישיון כאמור. העושה שימוש בתוכן בניגוד לרישיון שהוצמד אליו, מפר את הרישיון.
23. על המשתמש/המשתמשת האחריות הבלעדית לברר את מצב הזכויות ביחס לתוכן כלשהו באתר בטרם יעשה בו שימוש.
24. כל המטה דאטה באתר ניתן תחת רישיון פתוח וחופשי - Creative Commons BY. אנו מעודדים את הציבור הרחב לעשות בו שימוש. 
25. אסור לייצר קשר לאתר ולתכניו ממקורות הכוללים תכנים אשר הינם מנוגדים לחוק ו/או הקוראים לפעילות בלתי חוקית, תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים הסתה ו/או גזענות, תכנים הקוראים לצמצום ו/או פגיעה בחופש הביטוי ולתכנים כגון אלה.
26. האתר לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מהצגה כלשהי של תכנים באתר (לרבות לינק המפנה למקור חיצוני לאתר). על המפנה לתכני האתר או לאתר אליו מפנים, האחריות  המלאה והבלעדית לכך. המפנה לתכני האתר או לאתר חיצוני לאתר מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
27. צוות האתר יהיה רשאי לשלב באתר קישורים לאתרים אחרים. ככלל, לצוות האתר אין שליטה בתכנים או יכולת פיקוח עליהם, ואין לו כל קשר אליהם. לעיתים קישורים אלה עלולים לא לעבוד (קישור ריק או קישור 'שבור') צוות האתר יהיה רשאי להסירם או לא לעדכנם על פי שיקול דעתו הבלעדי. יתרה מכך, צוות האתר מסיר כל אחריות לתכנים באתרים חיצונים אלה וכן לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בתכנים אלה.
28. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום של מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, וכיוצא באלו, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר, למעט לצרכי אינדוקס האתר על מנת להנגישו במנועי חיפוש או אתרים דומים להם. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר, אלא אם רישיון השימוש הצמוד לתכנים מאפשר זאת;
29. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה;
30. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים או מחסירים מהם תוכן או מידע;
31. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). 

 

תפעול האתר ושינוי מדיניות
32. האתר יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להחליט על הפסקת ההפעלה של האתר ובכלל זה של האתר, באופן חלקי או מלא, בכל עת, ומבלי להתחייב בפיצוי כלשהו בשל כך או בהודעה מוקדמת.
33. האתר רשאי להעביר את ניהול האתר לגוף אחר, ללא הודעה מראש, בכפוף לדרך קבלת ההחלטות של בעלי האתר.
34. האתר ידאג לנקוט באמצעי אבטחת מידע סבירים, כמקובל, להגנה על הקבצים שיועלו לאתר. עם זאת, האתר לא יישא באחריות במקרה של שימוש לא מורשה בתכנים או בשיבוש תכנים וכיוצא באלו, כמפורט אף במדיניות הפרטיות.
35. צוות האתר יהיה רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או מדינות הפרטיות של האתר. אם וכאשר יבוצעו שינויים מהותיים תופיע על כך הודעה בעמוד הבית של האתר שבוע לפני כניסת השינוי לתוקף. עם זאת, במקרים בהם התיקון מחויב על פי דין - ישונה לאלתר ותינתן הודעה על כך באתר הבית של האתר. אם המשתמש/המשתמשת לא מסכים/מסכימה לשינוי, הוא/היא רשאי לחדול מלעשות שימוש באתר. המשתמש/המשתמשת רשאים להסיר עצמם מקבלת הודעה מטעם האתר (רשימת התפוצה) בכל עת, בהתאם להנחיות ההסרה.

 

פרטיות
36. האתר מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשות והמשתמשים באתר בכפוף לכל דין. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. כאמור, על המשתמשות והמשתמשים מוטלת האחריות להתעדכן.

 

דין וסמכות שיפוט 

37. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי של כל עניין העולה משימוש באתר הינו בתי המשפט במחוז חיפה, ישראל בלבד.


* נוסח בעברית של התקנון ותנאי השימוש הוא הנוסח התקף מבחינה משפטית.

bottom of page