top of page
Asset 2mdpi_edited_edited.png

המרכז למידע מבוסס מחקר על ילדים ונוער מגווני מגדר

כל מה שתרצו לדעת - והכל בעברית

כאן תמצאו בעברית את המידע המחקרי העדכני ביותר בנושא טיפול מיטיב בילדים ונוער מגווני מגדר

התווספו לאחרונה

ראיות ביולוגיות ופסיכו-סוציאליות המופיעות בדוח קאס: הערכה ביקורתית

כותב המאמר: Grijseels, 2024

בשנת 2020 יזם שירות הבריאות הלאומי בבריטניה (NHS) הקמת ועדה בלתי תלויה כדי לספק המלצות לגבי טיפול בילדים ובני.ות נוער טרנסג'נדרים במרפאות שירותי מגדר. דוח הועדה (דוח קאס) פורסם בשנת 2024. הדו"ח נכתב בעזרת צוות מדענים מאוניברסיטת יורק. צוות המחקר ביצע מטא-אנליזה של הספרות הקיימת, לצד מחקר עצמאי.

 

מאמר זה נועד לבחון את הבסיס המדעי ששימש את סקירת קאס (CASS) אשר היוןה את התשתית למסקנות הדוח. 

הפסקת תהליכים להתאמה מגדרית: מניעים להפסקת התהליך והקשר שלהם לסיכונים פסיכו-סוציאליים

כותב המאמר: Walls et al. 2024

המחקר בוחן נתונים מסקר גדול על הקהילה הטרנסג'נדרית בארה"ב ובודק את הקורלציה בין סיכונים מסוימים לבין סוגים שונים של הפסקת תהליך שינוי מגדרי (Detransition) שאינם כוללים חזרה למגדר הקודם. תוצאות המחקר מדגימות את החשיבות בהכרה בשוני הקיים בין קטגוריות שונות של תהליכי שינוי מגדרי, בנוסף להשפעה השלילית של טרנספוביה על חייהם של אנשים וקהילות טרנס וא-בינאריות.ים.

האגודה המקצועית לבריאות טרנסג'נדרים (World Professional Association for Transgender Health, WPATH) היא ארגון בינלאומי של אנשי מקצוע בתחום הבריאות, המקדם את בריאותם ורווחתם של אנשים טרנסג'נדרים. כחלק מפעילות האגודה, מתפרסמים סטנדרטים רפואיים לטיפול באנשים טרנסג'נדרים אשר הפכו ברבות השנים להיות קונצנזוס מקצועי המהווה בסיס לטיפול בא.נשים מגווני מגדר ברחבי העולם. 

לראשונה, הועלו באתר פרקים מתורגמים מתוך מסמך הסטנדרטים המקצועי של האגודה.

תמונה של מקורות ידע

אנחנו כאן כדי להנגיש ידע לנשות ולאנשי טיפול, רפואה, וחינוך, העובדים עם ילדים ונוער מגווני מגדר

הדרכה מקצועית

לראשונה בישראל, קורס הכשרה מקצועי להכשרת מדריכים.ות בהתמחות בילדים ונוער מגווני מגדר. 

מה תמצאו באתר

מקורות מידע נוספים

אתרים מומלצים, כולל מכוני מחקר אקדמיים, שירותי רפואה ובריאות נפש, מסגרות חוץ ביתיות וארגוני קהילה

שאלות נפוצות

מידע על מגוון נושאים, כולל מונחים שכיחים, סוגיות בטיפול בטרנסג'נדריות ובגיוון מגדרי בקרב ילדים ונוער והשפעות הטיפולים השונים

מרכז הידע

תרגומים, סיכומים ותקצירים של מאמרים אקדמיים, ניירות עמדה, חקיקה, נהלים וסקרים בנושא טיפול בילדים ונוער מגוונים מגדרית

הועדה המקצועית

WhatsApp Image 2023-10-03 at 08_edited.jpg

ד"ר ליאת הלפמן

WhatsApp Image 2023-10-02 at 20.37_edited.jpg

ד"ר נועה ורדי

דוקטור גלית ארז_edited.jpg

ד"ר גלית ארז

פרופסור תומר שכנר_edited.jpg

פרופ' תומר שכנר

פרופסור גיא שילה_edited_edited.jpg

פרופ' גיא שילה

ליאת פרל_edited.jpg

ד"ר ליאת פרל

מחפשים משהו שלא מצאתם באתר? 

bottom of page