top of page

עובדות ומידע בתגובה לדוח קאס (CASS Review)

Trans Justice Project 2024

מאת:

תורגם מתוך:

Trans Justice Project (2024). Cass Review Fact Sheet: Pre-release resources for media, commentators, and advocates.תקציר:

תרגום נייר עמדה של ארגון Trans Justice Project הפועל באוסטרליה. נייר העמדה מתייחס למידת הלגיטימיות והעצמאות של דוח קאס (CASS Review), ועוסק בהפרכת טענות לא מבוססות המופיעות באופן תדיר בהקשר שלו.


דוח קאס (CASS Review) הוא סקירה בלתי תלויה של שירותי התאמה מגדרית המסופקים לילדים ולצעירים בבריטניה. הסקירה הוזמנה על ידי שירות הבריאות הממלכתי (NHS) לאחר שבשנת 2019 מכון טביסטוק הותקף בשל שירותי התפתחות זהות מגדר שסיפק.


דוח הביניים שוחרר בפברואר 2022. מאז פרסומו שימש הדוח כלי ניגוח בידי ארגונים טרנספוביים כדי ללחוץ להגביל או לאסור את הגישה של אנשים צעירים לטיפולים רפואיים מאששי מגדר. הדוח הסופי צפוי להתפרסם במרץ 2024.


אנו מודאגים לנוכח העלייה התלולה בהפצת מידע שקרי המיועד לפגוע בזכויותיהם.ן של צעירים.ות טרנסג'נדרים ומגווני מגדר, בבטיחותם ובשירותי הבריאות הנגישים עבורם.ן, ואנו חוששים כי פרסום הדוח הסופי יוביל לגל נוסף של מתקפות. דיונים אלה, המבוססים על מידע שגוי ודעות קדומות, גורמים למצוקה חמורה למשפחות שנסמכות על שירותי רפואה אלה, ומסכנים את בטיחותם ושלוֹמוּתם של צעירים.ות טרנסג'נדרים ומגווני מגדר.


בנוסף, עקב פעולות עוינות במידה מדאיגה שביצעה ממשלת בריטניה, אנו מעריכים כי דוח זה עשוי לשמש כאמצעי נוסף למתקפה כנגד זכויותיהם.ן של א.נשים טרנסג'נדרים , כנגד חייהם.ן וזכותם.ן לטיפול רפואי.


בתגובה לאיום זה, וכחלק מהמאמץ להבטיח דיוק והגינות, אנו מתדרכים פוליטיקאים, מומחים ואנשי תקשורת לגבי ההשגות שלנו בנוגע למידת הלגיטימיות והעצמאות של דוח קאס, ולגבי טענות שקריות המופיעות באופן תדיר בהקשר שלו. אנא שתפו נייר עמדה זה עם עמיתים.ות נוספים.ות.


לקריאת הדוח המלא והתרגום - לחצו על הלינקים בתחילת העמוד.


bottom of page