top of page

סטנדרטים של טיפול בבריאותם של טרנסג'נדרים ואנשים מגווני מגדר - פרק 13 ניתוחים וטיפול לאחר הניתוח

טרנסג'נדרים ואנשים מגווני מגדר - ניתוחים וטיפול לאחר הניתוח

המונח "ניתוחים להתאמה מגדרית הנחוצים מבחינה רפואית" מתייחס לשורה של הליכים שמטרתם להתאים את הגוף של אדם מסוים לזהות המגדר שלו.ה פרק זה מכיל המלצות לניתוחים ולטיפול לאחר הניתוח עבור אנשים טרנסג'נדריות.ים ומגוונים מגדרית בוגרים ומתבגרים. כדי לקרוא את הקריטריונים להערכה הקשורים לניתוחים אצל מבוגרים ומתבגרים.

מתוך הכרה בקהילה המגוונת וההטרוגנית של אנשים המזדהים כטרנסג'נדרים.ות ומגוונים מגדרית, התערבויות כירורגיות להתאמה מגדרית משתייכות לשורה של הליכים עבור אנשים שהוגדרו בלידה כזכרים ושהוגדרו בלידה כנקבות.

הספרות הנוכחית תומכת ביתרונות של ניתוחים להתאמה מגדרית בקרב אנשים טרנסג'נדריות.ים ומגוונים מגדרית שנבחרו להשתתפות במחקר. למרות שקיימים סיבוכים לאחר ניתוחים להתאמה מגדרית, רבים מהם הינם קלים או שניתן לטפל בהם במרפאות מקומיות או במרפאות חוץ. בנוסף, שיעורי הסיבוכים דומים לשיעורי הסיבוכים של הליכים דומים המבוצעים עבור אבחנות אחרות (כלומר, הליכים שמטרתם אינה התאמה מגדרית).

מחקרים פרוספקטיביים, רטרוספקטיביים ומחקרי חתך-עוקבה בוצעו בקרב אנשים שהוגדרו בלידה כנקבות, אשר עברו ניתוחי חזה להתאמה מגדרית או "ניתוח עליון" (כלומר, כריתת שד תת-עורית). יעילותו של הניתוח העליון הודגמה במספר תחומים, כולל עליה עקבית וישירה באיכות החיים בכל הקשור לבריאות, הפחתה משמעותית בדיספוריה מגדרית ועליה עקבית בשביעות הרצון מהגוף ומהמראה.

im-799123.jpeg

מחקרים אחרונים בנושא ניתוחים והיום שאחרי

מחקרים שפורסמו לאחרונה משקפים עניין קליני גובר בניתוחים מטודיופלסטיים ופאלופלסטיים, כפי שמשתקף בשלושה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, 6 מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים, 6 מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים ו-4 מחקרי חתך שסקרו את הסיכונים ואת היתרונות של הליכים אלה.

 

שני מחקרים פרוספקטיביים ושני מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים ביצעו הערכות ספציפיות בנושא חרטה לאחר הניתוח ומצאו כי אף אחד מהגברים הטרנסג'נדרים לא חווה חרטה. למרות שקיימות מגבלות מסוימות במחקרים, התוצאות שדווחו היו עקביות וישירות.

בשנים האחרונות, חלה עליה בתשומת הלב המוקדשת לניתוחי פנים להתאמה מגדרית, והספרות המחקרית הנוכחית מראה כי יש בהם יתרונות. שמונת המחקרים שפורסמו לאחרונה כוללים מחקר עוקבה פרוספקטיבי אחד, 5 מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים ושני מחקרי חתך. כל 8 המחקרים הדגימו בבירור כי המטופלים.ות היו מרוצים מאוד מתוצאות הניתוח (בין 72% ל-100% מהמשתתפים). בנוסף, המטופלים.ות הביעו שביעות רצון רבה יותר ממראה פניהם באופן משמעותי, בהשוואה למטופלים.ות שלא עברו ניתוח.

עבור מי שהוגדרו בלידה כנקבות: ניתוח לגברור פנים, ניתוח חזה להתאמה מגדרית, ניתוח להסרת רחם/הסרת שחלות, ניתוח מטודיופלסטי (כולל השתלת תותבי אשכים), ניתוח פאלופלסטי (כולל השתלת תותבי פין/אשכים), הליכים לעיצוב הגוף, הליכים אסתטיים והליכים שמטרתם להכין מטופלים.ות לניתוח (למשל, הסרת שיער).

חשוב שהמנתח והמטופל.ת ינהלו תהליך משותף לקבלת החלטות, שכולל:

1) גישה רב-תחומית;

2) הבנה של מטרותיו וציפיותיו של המטופל.ת;

3) דיון לגבי האפשרויות הכירורגיות, והסיכונים והיתרונות הקשורים אליהן;

4) תוכנית מושכלת לטיפול שלאחר הניתוח. מטרתן של המלצות אלה היא ליצור גישה מותאמת אישית לטיפול.

עם העליה בעניין הציבורי בהליכים הכירורגיים להתאמה מגדרית, כמו גם העלייה במספרם, קיים צורך בהכשרה נוספת, מעקב אחר התוצאות ולמידה רפואית מתמשכת בקרב מנתחים.

כל ההמלצות שבפרק זה נעשו על בסיס סקירה מעמיקה של הראיות, הערכת היתרונות והנזקים, הערכים וההעדפות של נותני שירות ושל מטופלות.ים, ושל שימוש במשאבים והאפשרות לשימוש בהם. במקרים מסוימים, אנו מכירים ומכירות בעובדה שקיימות ראיות מוגבלות בלבד ו/או שהשירותים אינם נגישים או אינם רצויים.

1) הליכים כירורגיים להתאמה מגדרית 

אנו ממליצים וממליצות למנתחים המבצעים הליכים כירורגיים להתאמה מגדרית לרכוש מיומנות בתחומים הבאים:

א.    הכשרה מפוקחת ומתועדת בנושא הליכים להתאמה מגדרית;

ב.     עיסוק פעיל ומתמשך בהליכים כירורגיים להתאמה מגדרית;

ג.      ידע לגבי זהויות וביטויים מגדריים מגוונים מגדרית;

ד.     המשך השכלה בנושא ניתוחים להתאמה מגדרית;

ה.    מעקב אחר תוצאות הניתוחים.

מנתחים המציעים ניתוחים להתאמה מגדרית מגיעים ממגוון התמחויות, הכשרות ורקעים כירורגיים. ההתמחויות הכירורגיות הנפוצות ביותר כוללות כירורגיה פלסטית, אורולוגית, גינקולוגית, אוטורינולרינגולוגית ופה ולסת. בדומה לתחומים כירורגיים אחרים, אנו ממליצים וממליצות שרק מנתחים בעלי תעודה מטעם האגודה המקצועית של המדינה שבה הם נמצאים, או שזכאים לקבל תעודה זו, יציעו ניתוחים להתאמה מגדרית. בנוסף, מומלץ למנתחים המציעים טיפולים לאנשים טרנסג'נדריות.ים ומגוונים מגדרית לקבל הכשרה מתועדת בנושא הליכים להתאמה מגדרית ועקרונות

 

טיפול להתאמה מגדרית

דבר זה כולל, בין היתר, ידע לגבי זהויות וביטויים מגדריים מגוונים מגדרית וכיצד הם משפיעים על מטרות המטופלים.ות, על ציפיותיהם ועל התוצאות. חשוב שמנתחים המציעים ניתוחים להתאמה מגדרית יכירו את ההליכים הזמינים ויוכלו לספק הסכמה מדעת. אם המנתחים לא מציעים את ההליך המבוקש, ביכולתם להציע הפניה לחוות דעת שניה. מצופה ממנתחים המציעים ניתוחים להתאמה מגדרית להשתתף בפעילויות לימוד מתמשכות בתחום הניתוחים להתאמה מגדרית (כלומר, פגישות, כנסים, סמינרים וכו') על מנת להמשיך להיות מעודכנים בידע העכשווי. בנוסף, אנו ממליצים וממליצות לעקוב אחר תוצאות הניתוחים ולספר עליהן למטופלים.ות כחלק מתהליך ההסכמה מדעת.

בנוסף, על בתי חולים, מוסדות ומרפאות המציעים ניתוחים להתאמה מגדרית להיות בקיאים בנושא כשירות תרבותית (למשל, שפה, מונחים וכו'). דבר זה עשוי לדרוש לימוד מתמשך וקבוע מצד הצוות.

2) על מנתחים לבצע הערכה לאנשים טרנסג'נדרים.ות

אנו ממליצים וממליצות למנתחים לבצע הערכה לאנשים טרנסג'נדרים.ות ומגוונות מגדרית על מנת לשלול גורמי סיכון הקשורים לסרטן השד טרם ביצוע ניתוח הגדלת חזה או הסרת חזה.

טרם ניתוח הגדלת חזה או הסרת חזה, יש ליידע את המטופלות.ים לגבי גורמי הסיכון לסרטן השד ולבצע להן הערכה לשלילתם, כולל מוטציות גנטיות (כלומר, BRCA1, BRCA2), עבר משפחתי, גיל, קרינה, חשיפה לאסטרוגן וכמות רקמת השד שצפויה להישאר לאחר הניתוח. בדיקות סקר לסרטן השד לוקחת בחשבון את הגורמים השונים בעזרת התאמת הדמיות, בדיקות, והליכים הולמים. נכון לעכשיו, לא קיימות הנחיות ספציפיות המבוססות על ראיות לגבי בדיקות לשלילת סרטן אצל אנשים טרנסג'נדריות.ים ומגוונים מגדרית .

 

עם זאת, לאחרונה הוצעו כללים על ידי הקולג' האמריקני לרדיולוגיה. לאור העובדה כי הסיכון לסרטן בקרב מטופלים.ות המבקשות לבצע הגדלת חזה או הסרת חזה להתאמה מגדרית הינו דומה לסיכון בקרב האוכלוסייה הכללית (גם במצב של שימוש בהורמונים), יש לפעול על פי ההנחיות הקיימות עבור בדיקות לשלילת סרטן.

 

מומלץ לאנשי מקצוע לעקוב אחר עדכונים בהנחיות אלה, מפני שהם עשויים להשתנות. מומלץ למטופלות.ים הניגשות לניתוח חזה להתאמה מגדרית להיות במעקב מתמשך לסרטן השד אצל הרופאים המטפלים בהן.

3) דרישות הטיפול שלאחר הניתוח

אנו ממליצים וממליצות למנתחים ליידע אנשים טרנסג'נדרים.ות ומגוונים מגדרית, הניגשים להליכים כירורגיים להתאמה מגדרית, על דרישות הטיפול שלאחר הניתוח, על נסיעות ולינה ועל החשיבות של מעקב לאחר הניתוח, וזאת במהלך התהליך שלפני הניתוח.

בתקופה שלפני הניתוח, המטופלים.ות מקבלים פרטים לגבי דרישות הזמנים, הטכניקה ומשך הטיפול שלאחר הניתוח, כדי שיוכלו לתכנן תוכניות כראוי. דבר זה כולל דיון על השלבים הצפויים של ההליכים הכירורגיים (ודרישות הנסיעה לשם כך). לאור המספר הנמוך של מנתחים המתמחים בניתוחים להתאמה מגדרית, מטופלים.ות רבים נוסעים מרחק רב לשם ביצוע ההליכים. טרם הניתוח, על המנתחים לספק למטופלות.ים לוח זמנים למעקב לאחר הניתוח. על המנתח לדון עם המטופל.ת בתאריכי הנסיעה שלו, בשהות הצפויה באשפוז ובטיפול חוץ, ובאפשרות לצורך בגמישות של סידור הנסיעה (במיוחד במקרה של סיבוכים). לאור המורכבות והעלות של נסיעות ולינה, יש לשתף עם המטופל.ת כל שינויים בתוכנית הטיפול מוקדם ככל הניתן. על המנתחים לדאוג להמשכיות הטיפול מול נותני שירות מקומיים לאחר החזרה הביתה.

חשוב לבצע טיפול ומעקב לאחר הניתוח. לעיתים קרובות, הליכים כירורגיים להתאמה מגדרית דורשים טיפול ספציפי לאחר הניתוח, כמו למשל משאבים לאחר הניתוח (דיור יציב ובטוח; משאבים לנסיעות ולהמשך טיפול), הנחיות לגבי הרגלי בריאות חיוביים (למשל, היגיינה אישית, ניהול חיים בריאים, מניעת זיהום בדרכי השתן ומחלות מין, אמצעי זהירות או מגבלות על פעולות היומיום לאחר הניתוח (למשל, רחצה, פעילות גופנית, התעמלות, הנחיות תזונתיות, חזרה לפעילות מינית).

4) עריכת דיון לגבי אפשרויות הפוריות טרם כריתת בלוטות המין 

אנו ממליצים וממליצות למנתחים לוודא כי נערך דיון לגבי אפשרויות הפוריות טרם כריתת בלוטות המין של אנשים טרנסג'נדרים.ות ומגוונים מגדרית.

אבדן הפוריות הוא תוצאה שכיחה, הן של טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (באופן זמני) והן של ניתוחים להתאמה מגדרית (באופן קבוע). לכן יש לדון בשימור הפוריות טרם התערבויות רפואיות, כירורגיות או שתיהן). התערבויות כירורגיות המשנות את האנטומיה או את התפקוד של מערכת הרבייה עשויות להגביל את האפשרויות העתידיות לפוריות ברמות שונות . לכן חיוני לדון בסיכון לאי פוריות ובאפשרויות לשימור הפוריות עם מטופלים.ות טרנסג'נדרים ועם משפחותיהם לפני כל התחלה של התערבויות אלה, ולהמשיך בדיון זה באופן קבוע לאחר מכן.

5) כריתת בלוטות המין לאנשים טרנסג'נדרים.ות

אנו מציעים ומציעות למנתחים להציע ניתוחים לכריתת בלוטות המין לאנשים טרנסג'נדרים.ות ומגוונות מגדרית מתאימות* בוגרות כאשר ישנן ראיות שנטלו טיפול הורמונלי למשך חצי שנה לפחות (אלא אם לא קיים צורך קליני בטיפול החלפת ההורמונים או הטיפול לדיכוי בלוטות המין או שההליך אינו מתאים לרצונות, למטרות או להבעות של המטופל.ת לגבי זהות המגדר שלה).

6) שקילת הליכים גניטליים להתאמה מגדרית עבור אנשים טרנסג'נדרים.ות

אנו מציעים ומציעות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות לשקול הליכים גניטליים להתאמה מגדרית עבור אנשים טרנסג'נדרים.ות ומגוונים מגדרית מתאימים* בוגרים, שברצונם לבצע את התערבויות אלה, כאשר ישנן ראיות שהמטופל.ת שמר על יציבות במשטר הטיפול הנוכחי (אשר עשוי לכלול לפחות חצי שנה של טיפול הורמונלי או תקופה ארוכה יותר, אם יש צורך בכך, על מנת להשיג את התוצאה הניתוחית הרצויה, אלא אם אין רצון בטיפול ההורמונלי או שהוא נשלל מסיבות רפואיות).

טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית מביא לשינויים אנטומיים, פיזיולוגיים ופסיכולוגיים. תחילת ההשפעות האנטומיות (למשל, גדילת הדגדגן, אטרופיה נרתיקית) עשויות להתחיל בשלב מוקדם לאחר תחילת הטיפול ושיא ההשפעה צפוי לאחר שנה או שנתיים . בהתאם לתוצאה הכירורגית הדרושה, יתכן שיהיה צורך בתקופה של טיפול הורמונלי (למשל, גדילה בלתי מספקת של הדגדגן למטרת ניתוח מטודיופלסטי/פאלופלסטי) או שתהיה לו עדיפות עקב סיבות פסיכולוגיות.

בנוסף, מי שעוברים ניתוחים לכריתת בלוטות המין אשר אינם לוקחים הורמונים יכולים לפתח תוכנית טיפול להחלפת הורמונים, ביחד עם אנשי המקצוע שנותנים את המרשם, טרם הניתוח.

7) שקילת התערבויות כירורגיות להתאמה מגדרית

אנו ממליצים וממליצות למנתחים לשקול התערבויות כירורגיות להתאמה מגדרית עבור מתבגרים.ות טרנסג'נדרים.ות ומגוונות מגדרית מתאימות* כאשר ישנן ראיות לגישה רב-תחומית בתהליך קבלת ההחלטות, כולל אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ובתחום הרפואה.

גישה רב-תחומית חשובה במיוחד בנושאי בריאות הנפש, במקרה של התמודדויות נפשיות אצל אנשים טרנסג'נדרים.ות ומגוונות מגדרית הניגשות לניתוחים להתאמה מגדרית. בנוסף, נותני שירותי רפואה ראשונית יכולים לעזור בהחלטות לגבי מועד הניתוח, תוצאות הניתוח והציפיות ממנו, ניהול הטיפול ההורמונלי טרום הניתוח ומיטוב התנאים הרפואיים.

transgender-flag-rf-gty-mz-04-230317_1679056582898_hpMain_16x9_1600.jpg

סיכום

כאן צריך להכניס סיכום טוב שממליץ ומוביל ללכת לקרוא את המאמר השלם

bottom of page