top of page

דו"ח מצב: מה ידוע על האמצעים והסוכנים של התנועה האנטי-מגדרית הרודפת אנשים טרנסג'נדרים ברחבי אירופה ובמרכז אסיה

Rowlands 2023

מאת:

שם המסמך:

Rowlands, S. (2023). Landscape analysis: What we know on anti-gender movement

measures and actors targeting trans people across Europe and Central Asia. TGEU. Retrieved 20.5.23 from https://tgeu.org/anti-gender-landscape-analysis/


נקודות עיקריות:

ניתוח זה של תנועות אנטי-מגדריות, או ספציפית, תנועות טרנספוביות, עשוי להוביל למסקנות שונות. ראשית,  יותר מכל זמן בעבר, חשוב מאוד ליצור בהווה בריתות וסולידריות הדדית בין תנועות שונות על מנת ליצור הגנה נגד התנועה האנטי-מגדרית וההקשרים החברתיים-פוליטיים המשתנים במספר מדינות ברחבי אירופה ומרכז אסיה.


במדינות כמו בריטניה שוודיה, ובמידה רבה גם אירלנד, קיימת מגמת החמרה בשמרנות, בפופוליזם, בלאומנות ובטרנספוביה. מקרים אלה מדגימים כמה מהר חברות שבעבר נחשבו מתקדמות יכולות להשתנות מבחינה משפטית, מבחינת המדיניות ומבחינת הזירה הציבורית. בנוסף, הם מדגימים כיצד טיעונים טרנספוביים יכולים להגיע מצד סוכנים וסוכנות פמיניסטיות, סוציאליסטים וליברליים, שבאופן מסורתי נחשבים כבעלי ברית. התנועה האנטי-מגדרית אינה רק טרנספובית, אלא גם גזענית, מעמדנית, לאומנית, אסלאמופובית, אנטישמית, אייבליסטית ומיזוגנית ברמות שונות. המאבק למען זכויות טרנסג'נדרים מהווה גם מאבק לצדק גזעי, חברתי וכלכלי, צדק לעובדי ועובדות מין ולנשאי HIV. על מנת להתקדם בכל החזיתות ולחזק את מאגר המשאבים הקיים, על תנועות אלו לשמור על חיבור הדדי.


בנוסף, יש לחזק את השותפויות בין קהילות טרנסג'נדריות לבין ארגוני מחקר, צוותי חשיבה וגופי תקשורת. זאת על מנת לעצב את סדר היום המחקרי, את עקרונות המדיניות והשיח הציבורי, ועל מנת להכווין בעלי כוח ושומרי סף מרכזיים, בעיקר בתקשורת המיינסטרים, למצוא ערך בעמדות התומכות באנשים טרנסג'נדרים ולסלול מסלול חיובי לכיוונן.


שנית, ניתן לצמצם את הפער במחקר, בידע ובספרות הזמינים לציבור על סוכנים הרודפים טרנסג'נדרים באופן ספציפי על ידי תגבור המחקר ותשומת הלב מצד האקדמיה, החברה האזרחית וקהילות שונות. קיימים משאבים ופרסומים מוגבלים בלבד לגבי השפה והנרטיבים של השיח הציבורי הטרנספובי. בנוסף, קיימים סיכומים מוגבלים למדי המתעדים את צורות הפעולה האופייניות לרדיפת טרנסג'נדרים באופן ספציפי.


אמנם מוזכרות מספר דוגמאות למקרים המשפיעים על זכויות טרנסג'נדרים ועל סוכנים טרנסג'נדרים בהקשרים מסוימים המתייחסים לטרנסג'נדרים באופן ספציפי. עם זאת, רובם המכריע של המשאבים שאליהם מתייחס מאמר זה הכילו מידע על סוכנים הפועלים נגד זכויות להטבא"ק באופן כללי, ונגד בריאות וזכויות הקשורים למיניות ולפוריות, או מידע על מהלכים נגד שוויון מגדרי המשמשים כמסגרת רחבה לתנועה האנטי-מגדרית. בנוסף, משאבים מחקריים רבים מתמקדים בארה"ב, ואלו המתייחסים לאירופה אינם בוחנים סוכנים טרנספוביים.


על מנת לקבל ידע מפורט על שיטות ההתארגנות שלהם ולחזות פעולות עתידיות, יש לעקוב באופן מתמשך אחר הטקטיקות, הקשרים, הנרטיבים ומקורות המימון של סוכנים טרנספוביים ואנטי-מגדריים בהקשרים מדינתיים ואזוריים. דבר זה כולל מעקב אחר ההשפעה של נרטיבים טרנספוביים על יחסו של הציבור כלפי טרנסג'נדרים, על הגנה מפני אפליה והבטחת גישה לשירותים ותמיכה, ועל בריאות הנפש של טרנסג'נדרים. חלק גדול ממידע זה אינו ציבורי, אינו נגיש בקלות ולא נמצא בידיהן של קהילות בשטח. דבר זה מקשה על ארגונים וקהילות טרנסג'נדרים להגיב או לפעול מראש, עקב הגישה הנמוכה יותר שיש להם למשאבים. יש לדאוג לשיתוף מידע בין רשתות אמינות של ארגונים טרנסג'נדרים ובני ברית. 


לבסוף, העובדה כי התנועה הטרנספובית והאנטי-מגדרית תופסת יותר ויותר מרחבים באיחוד האירופי מחייבת התערבות מוגברת של קובעי מדיניות ברמה האזורית והמדינתית. דבר זה כולל תמיכה ברורה בזכויות טרנסג'נדרים, מניעה של נסיגה לאחור ביחס לזכויות הקיימות וקידום רפורמות מתקדמות. בנוסף, יש ללמוד לזהות את סוג הטיעונים הטרנספוביים המוסווים בניסוחים מתונים יותר ולפתח מודעות לדינמיקות המעידות כי שחקן כלשהו הפסיק להיות בן ברית (כמו למשל כשארגון נשים הופך להיות ארגון טרנספובי ויוצר בריתות עם סוכנים מהימין הקיצוני). כמו כן יש ליצור דיאלוג עם קובעי מדיניות שיושבים על הגדר לגבי זכויות טרנסג'נדרים כדי לעודד אותם להביע תמיכה בנושא.


bottom of page