top of page

הצהרה בתגובה למאמצים לאסור על טיפול מבוסס-ראיות עבור בני נוער טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית – האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים

American Academy of Pediatrics 2019

מאת:

שם המסמך:

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry AACAP. (2019). Statement Responding to Efforts to ban Evidence-Based Care for Transgender and Gender Diverse Youth. Retrieved 20.5.23 from https://www.aacap.org/AACAP/Latest_News/AACAP_Statement_Responding_to_Efforts-to_ban_Evidence-Based_Care_for_Transgender_and_Gender_Diverse.aspx


נקודות עיקריות:

  • ביטויים מגדריים שונים הם חלק נורמלי וצפוי של התפתחות אנושית, הם אינם פתולוגיים.

  • כאשר מקדמים את הבריאות של כל בני הנוער, דבר זה מאפשר חקירה חופשית של זהויות שונות, לרבות נטייה מינית, זהות מגדרית ו/או ביטוי מגדרי.

  • מחקרים מדגימים בעקביות כי תוצאות בריאות הנפש של בני נוער מגוונים מגדרית, שמקבלים תמיכה בזהותם המגדרית, הן טובות יותר מאשר התוצאות של מי שאינם מקבלים תמיכה.

  • חקיקה שמטרתה למנוע טיפול מבוסס ראיות בבני נוער טרנסג'נדרים מהווה בעיה רצינית.

  • ארגונים מקצועיים רבים בעלי, המייצגים עשרות אלפי אנשי מקצוע ברחבי ארה"ב, תומכים בהתערבויות תומכות עבור בני נוער מגוונים מגדרית, על בסיס הראיות הקיימות.

  • דבר זה כולל שינוי מגדר חברתי, טיפול מעכב התבגרות (בלוקרים), טיפול הורמונלי ושיטות פסיכותרפיות חיוביות.

  • הארגון תומך בטיפול קליני מבוסס ראיות בקטינים.

  • הארגון מתנגד בתוקף למאמצים לחסום את הגישה לטיפולים אלה. זאת מפני שידוע כי דבר זה מעלה את הסיכון של בני נוער לאובדנות ולתוצאות שליליות אחרות.

  • הארגון ממליץ על גיבוש תוכניות טיפול פרטניות עבור בני נוער ומשפחותיהם, המבוסס על ההנחה שכל הזהויות והביטויים המגדריים אינם פתולוגיים מטבעם.

bottom of page