top of page

תובנות ראשוניות: דו"ח הסקר בקרב טרנסג'נדרים בארה"ב לשנת 2022

James et al. 2024

מאת:

שם המסמך:

Sandy E. James, S.E, Herman, J.L., Durso, L.E, & Heng-Lehtinen, R., (2024). Early Insights: A Report of the 2022 U.S. Transgender Survey. Washington, DC: National Center for Transgender Equality.


תקציר המסמך:

הדוח מציג ממצאים ראשוניים מסקר שנערך בקרב א.נשים טרנסג'נדרים בארה"ב משנת 2022. זהו סקר המשך לסקר ראשון שבוצע בשנת 2015 אשר היווה מקור ידע מהותי עבור דמויות מקצועיות לעבודה עם הקהילה הטרנסית וא.נשים מגווני מגדר. בסקר השתתפו 92,329 א.נשים מגווני מגדר וטרנסג'נדרים, מתוכם בנות ובני נוער מגווני מגדר בגילאי 16-17.

זהו הסקר הגדול ביותר שבוצע אי פעם שבוחן את החוויה של א.נשים על הקשת המגדרית. 


מתודולוגיה:

הסקר נבנה על בסיס כלים מדעיים אשר שימשו לביצוע הסקר משנת 2015 תוך שימוש בהתאמות לאירועים גלובליים ומקומיים שהתרחשו בשנים האחרונות, כמו למשל התפרצות מגפת הקורונה, וכן שילוב של כלים מדעיים תקיפים נוספים שרלוונטיים למטרות הסקר. השאלון אושר בועדת האתיקה וההשתתפות בו הייתה אנונימית.  


מדגם:

המדגם כלל 92,329 נשאלים טרנסג'נדרים בארה"ב, בגילאי 16 ומעלה. מתוכם 84,170 מבוגרים (בני 18 ומעלה), מכל חמישים המדינות. הנתונים נאספו במשך 48 ימים, בין החודשים אוקטובר לדצמבר, שנת 2022.


ממצאים עיקריים:
  • 94% מהמשתתפים שחיו בזהות מגדרית שונה ממה שסומנו בה בלידתם, דיווחו שהם יותר מרוצים מחייהם.

  • 98% מהמשתתפים דיווחו כי הטיפול ההורמונלי להתאמה מגדרית אותו הם מקבלים בעת מילוי הסקר גורם להם להיות יותר מרוצים מחייהם. 

  • 97% מהמשתתפים אשר עברו ניתוח כלשהו בתהליך ההתאמה המגדרית שלהם, דיווחו שהם יותר מרוצים מהחיים שלהם.

  • קרוב לרבע מהמשתתפים (24%) לא ביקרו בשנה האחרונה אצל גורם רפואי כשנזקקו לטיפול עקב חשש מטיפול לא הולם ואפליה על רקע מגדרי. מבין המשתתפים שדיווחו כי ביקרו אצל גורם רפואי במשך השנה האחרונה, כמעט חצי (48%) דיווחו על לפחות חוויה שלילית אחת שחוו עקב היותם טרנסג'נדרים.

  • בקרב בני 16-17 שהשיבו על הסקר, 27% דיווחו כי משפחתם הגרעינית הביעה תמיכה עם היוודע על זהותם המגדרית, בעוד 35% מהם דיווחו כי המשפחה המורחבת הייתה תומכת. 

  • יותר מעשרה אחוזים (11%) מהמשתתפים שהחזיקו בעבודה ופוטרו או אולצו להתפטר ממנה, דיווחו כי הסיבה לאיבוד תעסוקתם הייתה אפליה מגדרית. 

  • 1 מתוך 10 משתתפים דיווחו שנשלל מהם יחס שווה או שירות בשנה האחרונה, כמעט שליש (30%) דיווחו שהוטרדו מילולית בשנה האחרונה, ולמעלה משליש מהמשתתפים (39%) דיווחו שהוטרדו במדיה וברשתות החברתיות בשנה האחרונה בעקבות ההזדהות המגדרית או הביטוי המגדרי שלהם.

  • כמעט מחצית מן המשתתפים (47%) דיווחו שהם ירגישו לא בנוח לפנות לסיוע מהמשטרה בעת הצורך, 62% מתוכם דיווחו כי ירגישו שלא בנוח בשל ההזדהות המגדרית או הביטוי המגדרי שלהם.

  • 22% מהמשתתפים דיווחו שהוטרדו מילולית, הותקפו פיזית, התבקשו לעזוב מקום, או נשללו להם נגישות לשירותים כאשר הראו לאדם אחר תעודה מזהה עם שם או מגדר שלא מתאים לאופן שבו הם מציגים את עצמם.

  • יותר משלושה רבעים מהמשתתפים הבוגרים (80%) וקרוב לשני שליש מהמשתתפים בני גיל 16-17 (60%) שהיו מחוץ לארון הטרנסי או נתפסו על ידי בני כיתתם כטרנסג'נדרים, דיווחו שחוו יחס לא הולם או חוויה שלילית לפחות פעם אחת.


רוצה לשתף?

bottom of page