top of page

תגובת האגודה המקצועית האירופאית לבריאות טרנסג'נדרים (EPATH) להצהרת קאס - CASS

European Professional Association for Transgender Health 2024

מאת:

תורגם מתוך:

EPATH’s Response to the Cass Review on Transgender Care for Adolescents. May 21, 2024. Retrieved from: https://epath.eu/wp-content/uploads/2024/05/EPATH-Response-on-Cass-statement_Final_21-05-2024.pdf דוח קאס (CASS) שפורסם סוף סוף לאחר תקופת המתנה ארוכה הוא תוצר של כמה שנות מחקר ביוזמת שירות הבריאות הממלכתי של בריטניה (NHS) לבחינת הבסיס המדעי לטיפול בבני.ות נוער טרנסג'נדרים ושל חוויות המטופלים.ות במרפאות לטרנסג'נדרים בבריטניה.1 הדוח מכיל 32 המלצות לארגון מחדש של

מערך הטיפול הרפואי לבני.ות נוער טרנסג'נדרים באנגליה ובוויילס. המחקר התבצע בתגובה לחששות בנוגע לעליה במספר הפניות, מחסור בביסוס מדעי לטיפול המסופק, ובאשר לתפקוד של מרפאת טביסטוק (Tavistock) לאספקת שירותי התפתחות זהות מגדר (GIDS) המופעלת על ידי ה-NHS, מרכז הטיפול הממלכתי היחיד בזמנו שהציע טיפול לנוער טרנסג'נדרי, בהתבסס על ניסיון טיפולי וידע רב שנים. דוח קאס תובע ביצוע מחקרים נוספים, הרחבת נגישות לטיפול בעזרת הוספת מרכזים במגוון מיקומים, וגישה מולטידיסציפלינרית המציעה הרחבת טיפולי בריאות הנפש לבני.ות נוער טרנסג'נדרים. האגודה האירופאית לרפואת מגדר (EPATH) תומכת בחלקים רבים מהמלצות הדוח, ובכללם הגישה ההוליסטית הגופנית-נפשית-חברתית, הפחתת זמני ההמתנה, הפצת ידע ועידוד של מחקרים נוספים. עם זאת, ברצוננו להעלות מספר חששות לגבי ההמלצות: מידת ההיתכנות שלהן, האם הן בפועל יגבילו את הנגישות לטיפול, המשקל שניתן לראיות והאתיקה הטיפולית. בניגוד להמלצות המופיעות בדוח קאס, EPATH מקבלת את סטנדרט הטיפול של WPATH (ההתאחדות העולמית לרפואת מגדר) (SOC8) ורואה בהיקף המידע הקיים כיום כמספק על מנת להמליץ שמתן טיפול רפואי מאשש מגדר, ובכללו מתן בלוקרים ו/או טיפול הורמונלי הינם טיפולים מועילים בהינתן אינדיקציות מתאימות, בעוד מניעה של טיפול שכזה עשויה להגביר דיספוריה מגדרית ולפגוע בתפקוד הפסיכולוגי.15 ראוי לציין כי מדינות אירופאיות מסוימות (כדוגמת שבדיה ופינלנד) התאימו את ההנחיות הלאומיות שלהן כך שטיפול רפואי יינתן תחת השגחה צמודה יותר (ולא ייאסר, כפי שנטען באופן שגוי בתקשורת). לקריאת מסמך המקור והתרגום המלא - לחצו בראש העמוד

רוצה לשתף?

bottom of page