top of page

קידום בטיחות בבתי ספר עבור תלמידים להטב"ק ועבור כלל התלמידים

Russell et al. 2021

מאת:

שם המסמך:

Russell, S. T., Bishop, M. D., Saba, V. C., James, I., & Ioverno, S. (2021). Promoting school safety for LGBTQ and all students. Policy insights from the behavioral and brain sciences, 8(2): 160-166.‏


המלצות עיקריות:

 • לעתים קרובות בתי ספר אינם בטוחים עבור תלמידים לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים, קווירים ומתלבטים (להטב"ק). לעתים קרובות, הם חשופים לאווירה שלילית או עוינת בבית הספר, כולל בריונות ואפליה, ומרכיבים אלה עלולים לאיים על רווחתם.

 • על פי הנתונים, מדיניות בית ספרית מכלילה כלפי תלמידים להטב"ק משפרת את הסביבה החינוכית באופן שמיטיב עם כל התלמידים.

 • גוף המחקר הקיים מזהה אסטרטגיות לתמיכה בתלמידים להטב"ק ובכלל התלמידים כדי לקדם חוויות של ביטחון ושגשוג בבית הספר.

  • מדיניות המזהה או מכירה במפורש בקבוצות מוגנות, כמו למשל תלמידים להטב"ק, יוצרת אווירה תומכת עבור כל בני הנוער.

  • הכשרות למורים ולסגל בית ספר מקנות להם כלים לתמוך בכל התלמידים ולהגן עליהם.

  • גישה למידע ולתמיכה בכל הקשור לנטייה מינית, לזהות מגדרית או לביטוי מגדרי מגוונים מספקת לתלמידים משאבים, תמיכה והכללה, שמשפיעים על האווירה הכללית בבית הספר.

  • מועדונים או ארגונים בניהול התלמידים (כמו למשל מועדונים בנושא להטב"ק) משפרים את חוויותיהם ואת רווחתם של התלמידים, ותורמים לאווירה חיובית בבית הספר. 

 • בסוף המאמר מוצג דף המלצות מעשיות לקובעי מדיניות, לצוותי בית ספר, להורים ולתלמידים.

bottom of page