top of page

נייר עמדה: בריאות טרנסג׳נדרים – האיגוד לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית

Pediatric Endocrine Society 2020

מאת:

שם המסמך:

Endocrine Society, Pediatric Endocrine Society. (2020). Position statement: Transgender health.


נקודות עיקריות:

  • קיים בסיס ביולוגי עקבי לזהות מגדר, ויש לקחת אותו בחשבון בעת קביעת מדיניות.

  • התערבויות רפואיות בקרב בני נוער ובוגרים טרנסג'נדרים (כולל עיכוב התבגרות, טיפול הורמונלי וניתוחים שיש בהם צורך רפואי) הן יעילות, בטוחות יחסית (בהנתן מעקב נכון) ומבוססות כסטנדרט טיפולי. על מבטחים פדרליים ופרטיים לכסות את התערבויות אלה על פי מרשם רופא, כמו גם בדיקות רפואיות מתאימות.

  • על מנת לגשר על הפער בידע הקיים בנושא בריאות טרנסג'נדרים, יש צורך בהגדלת המימון לתוכניות מחקר על בריאות ילדים ובוגרים טרנסג'נדרים.

רוצה לשתף?

bottom of page