top of page

מדיניות האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה (ה-APA) בנושא טיפול מכליל, מבוסס ראיות ומאשש עבור אנשים טרנסג'נדרים, מגוונים מגדרית וא-בינארים.ות, כולל התייחסות למידע כוזב ולתפקיד הטיפול והמדע הפסיכולוגי

American Psychological Association (APA) 2024

מאת:

תרגום של:

APA Policy Statement on Affirming Evidence-Based Inclusive Care for Transgender, Gender Diverse, and Nonbinary Individuals, Addressing Misinformation, and the Role of Psychological Practice and Science (2024).


תקציר:

בהתאם למשימתה של האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה (American Psychological Association) להביא לקידום, לתקשורת וליישום של המדע והידע של הפסיכולוגיה לטובת החברה ולשיפור החיים, הצהרת המדיניות הזאת שפורסמה בפברואר 2024, מחזקת את תמיכת האגודה בגישה נטולת מכשולים לשירותי בריאות ולטיפול קליני מבוססי-ראיות עבור ילדים, מתבגרות ומבוגרים טרנסג'נדרים, מגוונות מגדרית וא-בינאריות.ים, וכן בשיפור הגישה הציבורית למידע עדכני ומדויק שבסיסו במדע קליני ופסיכולוגי.


על טיפול קליני מבוסס-מחקר, כולל טיפול להתאמה מגדרית, להיות חופשי מכפייה, מותאם וממוקד בצרכי האדם שמקבל טיפול. בנוסף, עליו להיות מבוסס על מדע פסיכולוגי וקליני, כולל הכרה בגיוון מגדרי כחלק מהגיוון האנושי הנורמלי, וכן הכרה בגבולות המצב הנוכחי של הידע המדעי.


יתר על כן, הצהרת המדיניות הזו מתייחסת להתפשטות מידע מטעה ונרטיבים נטולי בסיס, שמציגים דיספוריה מגדרית וטיפול מאשש באופן כוזב, שקרוב לוודאי גורם להחמרת הסטיגמה, להדרה ולחוסר גישה לתמיכה פסיכולוגית ורפואית עבור בני ובנות אדם טרנסג'נדריות, מגוונים מגדרית וא-בינארים.ות.


מידע כוזב יוצר מצוקה ובלבול נוספים בקרב משפחות ואנשים קרובים לבני ובנות אדם טרנסג'נדרים, מגוונות מגדרית וא-בינאריות.ים בעת קבלת החלטות בנושא בריאותם. המטרה העיקרית היא לעודד פסיכולוגים להתאחד ולתמוך בגישה לשירותים פסיכולוגיים ולכל שירותי הבריאות והטיפולים המתאימים עבור בני ובנות אדם טרנסג'נדריות, מגוונים מגדרית וא-בינארים.ים.הצהרה זו תורגמה לעברית.

לקריאת התרגום המלא, לחצו על הלינק בראש העמוד.


רוצה לשתף?

bottom of page