top of page

שם המאמר:

Olson, K. R., Durwood, L., Horton, R., et al. (2022). Gender identity 5 years after social transition. Pediatrics, 150 (2).


מדגם:

317 ילדים ונוער שהשתתפו במחקר אורך על פני חמש שנים והזדהו כטרנסג'נדרים בתחילתו. הגיל הממוצע בתחילת המחקר היה 8. 


ממצאים עיקריים:

  • חמש שנים לאחר תחילת שינוי המגדר החברתי, 94% מבין המשתתפים שמרו על זהות טרנסג'נדרית בינארית.

  • מתוכם, 1.3% ביצעו שינוי לזהות אחרת ולבסוף חזרו לזהות הטרנסג'נדרית המקורית.

  • 7.3% מהילדים ביצעו שינוי מגדרי נוסף.

  • 2.5% דיווחו על זהות סיסג׳נדרית.

  • 3.5% דיווחו על זהות מגדר א-בינארית.

  • רוב המקרים של  חזרה למגדר הקודם היו בקרב ילדים מתחת לגיל 10, שהתחילו את השינוי המגדרי לפני גיל 6. 

  •  מתוך מי שהתחילו טיפול לעיכוב ההתבגרות (בלוקרים) רק ילד אחד חזר להזדהות כסיסג׳נדר.

  • מבין מי שהחלו בטיפול הורמונלי להתאמה מגדרית, אף ילד לא חזר למגדר הקודם.

bottom of page