top of page

שם המסמך:

ההסתדרות הרפואית בישראל. (אפריל 2023). הצהרה - טיפול בנוער מגוון מגדרית 27.4.23 https://cdn.doctorsonly.co.il/2023/04/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA-27.4.23.pdf


נקודות עיקריות:

אנו, החתומות והחתומים מטה, רואים בדאגה מגמה מתגברת של התקפות על הטיפול מבוסס הראיות בילדים ונוער מגוונים מגדרית. לצערנו בתקופה האחרונה מתרבות כתבות ופרסומים אשר אינם מבוססים על הספרות המקצועית והינם מגמתיים ומסיתים נגד כלטיפול מאשש מגדר, בין אם הוא נוגע לנפש או לגוף.

פרסומים אלו מתעלמים מהידע המחקרי והניסיון הקליני שנצבר לאורך שנים בנושא זה, ויוצאים כנגד העקרונות הטיפוליים הפסיכותרפויטיים והרפואיים המומלצים על ידי איגודי מקצועות הטיפול בישראל ובעולם. יתרה מכך, פרסומים אלותומכים בעקיפין בטיפולי המרה, המנוגדים לניירות העמדה האתיים של האיגודים המקצועיים.

כמטפלות ומטפלים, נעמוד לצד כל הזקוקות והזקוקים לעזרתנו, תוך נאמנות לאתיקה הטיפולית ולמניעת פגיעה בקבוצות מוחלשות ובמיעוטים.

ברצוננו להמליץ לציבור ההורים לילדות, ילדים ונוערלנשותמגוונים מגדרית כי במידה וקיים צורך בטיפול יפנו ואנשי מקצוע מאיגודי מקצועות הטיפול ולגישות טיפוליות מומלצות בסוגיית זהויות מגדריות ונטיות מיניות שונות ומגוונות. זאת בידיעה כי הטיפול המומלץ הוא טיפול מבוסס ראיות, המתאים עצמו לכל ילד, ילדה ומשפחה, מתוך מערכת שיקולים טיפולית רחבה, ומבוסס על ניירות עמדה בנושא של גופים בינלאומיים.


על החתום,


עו"ס ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאלים.

ד"ר אילנה לח, יו"ר יה"ת - האגודה הישראלית לטיפול טיפול באמצעות אמנויות (ע"ר).

יורם שליאר, יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

פרופ' דורון גוטהלף, יו"ר האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר רועי צוקר, יו"ר החברה הישראלית לרפואת הלהט"ב, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר מיכל שטיין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' יובל ירון, יו"ר איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר חגי שרון, יו"ר האגודה הישראלית לכאב, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' גיל ליבוביץ', יו"ר האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר יעל בר-זאב, יו"ר החברההרפואית למניעה ולגמילה מעישון, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר עדי ארן, יו"ר האיגוד לנוירולוגיה של הילד, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר נגה פורת, יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר טל שניר, יו"ר החברה הישראלית לרפואת מתבגרים,ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' אילן שלף, יו"ר האיגוד הישראלי לרדיולוגיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר שי קרונטל, יו"ר חוג הבליאנט הישראלי, איגוד רופאי המשפחה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר ענבל ברנר, יו"ר החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר שי פיין, יו"ר איגוד הרופאים המרדימים בישראל, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר יואל רייטר, יו"ר החברה הישראלית לחקר השינה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר מאיר כהן, יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית ואסתטית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר שי גולן, יו"ר החוג לאורולוגיה אונקולוגית, האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר אריאל טננבאום, יו"ר האיגוד הישראלי לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' בניה רוזן-צבי, יו"ר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' רוני מימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר רון בן יצחק, יו"ר החוג לפסיכוגריאטריה, האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר ליאור שחר, יו"ר החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' צופיה איש שלום, יו"ר ארגון הרופאות, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' דורון קופלמן, יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר עידו לוריא, יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' עמי פישמן, יו"ר החברה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' דניאל קפלן, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת אף אוזן וגרון–ניתוחי כירורגית הראש והצוואר, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר צבי פישל, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש.

ד"ר לילך מלצקי, יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים, איגוד רופאי המשפחה, ראש הפורום לבריאות וחוסן רופאים, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' עמית אסא, יו"ר האיגוד לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר עמוס בר, יו"ר האגודה הישראלית לאמצע מניעה ובריאות מינית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' אמנון להד, יו"ר החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' גיל בר סלע, יו"ר האיגוד לאונקולוגיה רפואית ורדיותרפיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר ירון בר לביא, יו"ר איגוד טיפול נמרץ, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' אריק ריסקין, יו"ר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר ישי אוסטפלד, יו"ר החברה להערכת נכות, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר צבי בר-סבר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה גרעינית, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר יוסי בן-ארי, יו"ר איגוד טיפול נמרץ ילדים, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר אופיר לבון, יו"ר החברה הישראלית לטוקסיקולוגיה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר מאיר מי זהב, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות ילדים, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' צבי פרידלנדר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות, ההסתדרותהרפואית בישראל.

ד"ר יוליה גורסקי, יו"ר החברה הישראלית לרפואת שריר-שלד, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר צחי סלוצקי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה דחופה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר שפרה אש, יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים, ההסתדרותהרפואית בישראל.

ד"ר ירון בר לביא, יו"ר האיגוד לטיפול נמרץ, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד"ר רון גולן, יו"ר החברה הישראלית לרפואת ספורט, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' ענת לבנשטיין, יו"ר איגוד רופאי העיניים בישראל, ההסתדרות הרפואית בישראל.

פרופ' יובל מלמד,יו"ר האיגוד לפסיכיאטריה, ההסתדרות הרפואית בישראל.

ד״ר מיכאל דוידוביץ יו״ר החברה להתפתחות הילד, ההסתדרות הרפואית בישראל.


  1. Coleman E, Radix AE, Bouman WP, et al. Standards of Care for the Health of

Transgender and Gender Diverse People, Version 8.Int J transgender Heal.

2022;23(Suppl 1):S1-S259. doi:10.1080/26895269.2022.2100644

2. Lai A, Johnson R. World professional association for transgender health guidelines:

2022 surgical treatment updates in the standards of care for transgender and gender

diverse people.Neurourol Urodyn. Published online December 7, 2022.

doi:10.1002/nau.25099

3. Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming

People.Am Psychol. 2015;70(9):832-864. doi:10.1037/A0039906

4. T’Sjoen G, Arcelus J, De Vries ALC, et al. European Society for Sexual Medicine

Position Statement “Assessment and Hormonal Management in Adolescent and Adult

Trans People, With Attention for Sexual Function and Satisfaction.”J Sex Med.

2020;17(4):570-584. doi:10.1016/J.JSXM.2020.01.012

5. APA Official Actions Position Statement on Treatment of Transgender (Trans) and

Gender Diverse Youth. AccessedApril 24, 2023.

https://www.psychiatry.org/getattachment/8665a2f2-0b73-4477-8f60-

79015ba9f815/Position-Treatment-of-Transgender-Gender-Diverse-Youth.pdf

bottom of page