top of page

הודעת תמיכה בטיפולים מאששי מגדר מטעם האגודה לאנדוקרינולוגיה

Endocrine Society 2024

מאת:

תורגם מתוך: 

Endocrine Society Statement in Support of Gender-Affirming Care. Endocrine Society, 6/20/24/. Retrieved from: https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2024/statement-in-support-of-gender-affirming-care אנו עומדים איתן על תמיכתנו בטיפולים מאששי מגדר. א.נשים טרנסג'נדרים ומגווני מגדר זכאים לגישה לטיפול רפואי שהוא חיוני ולעתים קרובות מציל-חיים.

הדוח הנוכחי של NHS אנגליה, דוח קאס, אינו מכיל כל מחקר שעשוי לסתור את ההנחיות כפי שנקבעו בקווים מנחים לטיפול קליני של האגודה לאנדוקרינולוגיה, בכל הנוגע לטיפול מאשש מגדר.

ההנחיות, שמתבססות על יותר מ-260 מחקרים, ממליצות על גישה מאד שמרנית לאספקת טיפול, ללא כל התערבות רפואית טרום תחילת ההתבגרות המינית.

ההערכות מצביעות על כך שרק חלק מזערי מבני.ות הנוער הטרנסג'נדרים ומגווני המגדר יטלו טיפול תרופתי מעכב התבגרות, אשר נמצא בשימוש בקרב בני.ות נוער טרנסג'נדרים בגיל ההתבגרות כבר ארבעה עשורים.

  • ההמלצות הן להתחיל טיפול בעזרת תרופות לעיכוב ההתבגרות המינית שהן לרוב הפיכות.

  • כאשר בני.ות נוער מתבגרים ויכולים.ות לספק הסכמה מדעת בעצמם, אז  ניתן לשקול טיפול הורמונלי.

  • ההנחיות שלנו גם מציעות כי יש להמתין עד גיל 18 או גיל הכשירות המשפטית במדינתם לפני ביצוע של ניתוחים מאששי מגדר.לקריאת ההודעה המקורית ומסמך התרגום המלא - לחצו בראש העמוד

רוצה לשתף?

bottom of page