top of page

אל תסיטו את המבט: אין מקום להדרה של תלמידים להטא"בים – אונסק"ו

UNESCO 2021

מאת:

שם המסמך:

UNESCO. (2021). Don't look away: no place for exclusion of LGBTI students. Retrieved 20.5.23 from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377361.locale=en


נקודות עיקריות:

  • במסגרת עבודתן ליצירת הכללה במערכות חינוך, מדינות רבות אינן מתייחסות לאפליה ולהדרה על בסיס נטייה מינית, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי ומאפייני מין מגוונים.

  • זאת על אף העובדה שעל פי הנתונים, 54% מבני הנוער הלסביות, ההומואים, הביסקסואלים, הטרנסג'נדרים והאינטרסקס חוו בריונות בבית הספר ו-83% שמעו הערות שליליות שהופנו לאחרים.

  • במקומות רבים אחרים בעולם, אף אין אפשרות לאסוף נתונים מסוג זה. 

  • מדינות רבות החלו ליישם שינויים בחוקים ובכללי המדיניות, התערבויות בבתי הספר, תכניות לימודים ומעורבות הורית או קהילתית. לעומת זאת, מדינות אחרות לא רק נמנעות מכך, אלא אף נוקטות צעדים שמרחיבים את ההדרה.

  • על ממשלות, שברצונן להביא לחינוך שוויוני ומכיל, להגן על זכויותיהם של תלמידים לסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים ואינטרסקס, לשפר את המעקב אחר בריונות ואלימות בבית הספר, וליצור סביבת למידה חיובית ותומכת.

bottom of page